Giới thiệu

Công nghệ có thể thay đổi thế giới không?
Công nghệ có thể mang lại hạnh phúc mới cho cả thế giới không?

Tại Fujifilm, Chúng tôi quyết tâm và đam mê với sự thay đổi.

Chúng tôi biết thay đổi không hề dễ dàng hoặc nhanh chóng. Chúng tôi hi vọng tạo ra sự thay đổi dựa trên các công nghệ của chúng tôi, từng bước một, nhằm đạt được sự tiến bộ vững chắc và đóng góp lâu dài cho xã hội.

Chúng tôi đang vươn tới nhiều lĩnh vực và nhiều hơn nữa , tiếp cận cuộc sống con người theo nhiều cách thức mới khi chúng tôi áp dụng công nghệ về hình ảnh của chúng tôi . Mong muốn của chúng tôi là tạo ra những công nghệ độc đáo để giúp đỡ mọi người.

FUJIFILM
Nỗ lực thay đổi thế giới.

pagetop