photo

การสร้างระบบเครือข่ายสุขภาพ

ฟูจิฟิล์ม มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ด้วยการเชื่อมต่อสำนักงานแพทย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลเฉพาะทาง, ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่รวดเร็วและทันสมัย บริการทางการแพทย์จะปรับปรุงในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
ฟูจิฟิล์มยังมองไปข้างหน้าถึงอนาคตทางการแพทย์

1.ถ้าสำนักงานแพทย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป สามารถติดต่อกัน....

สำนักงานแพทย์จะเข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย; โรงพยาบาลทั่วไปที่มีวิธีการทำ CT และ MRT ถ้าสิ่งเหล่านี้ สามารถเชื่อมต่อกัน ด้วยระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพ, สำนักงานแพทย์ สามารถจองการทำเอ็กซ์เรย์ ที่โรงพยาบาลทั่วไป และสามารถวินิจฉัยโรคที่สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง,ผู้ป่วยจะสามารถได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น
photo
photo

2.ระบบเครือข่ายดูแลสุขภาพของฟูจิฟิล์ม ปลอดภัย และ ง่ายแก่การใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เวชระเบียนที่ใช้ร่วมกันกับสำนักงานแพทย์ และโรงพยาบาลทั่วไป จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย สิ่งสำคัญคือ การจัดการที่เป็นความลับ นอกจากการเชื่อมต่อสำนักงานแพทย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีเครือข่าย, ฟูจิฟิล์มยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการในระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และใช้งานง่าย

3.เทคโนโลยีของฟูจิฟิล์ม,การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสุขภาพ

กล่าวว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของการทำ CT และ MRI ในโลกอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้าเรามีนักรังสีวิทยา ที่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ยารักษาโรคที่เข้าถึง และมีนายแพทย์จำนวนมาก ที่สามารถร่วมเป็นพันธมิตรเดียวกัน, ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของวงการแพทย์ก็จะดียิ่งขึ้น

การขยายตัวของเครือข่ายการดูแลสุขภาพ หมายถึง ความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือชีวิต เทคโนโลยีของ
ฟูจิฟิล์มได้มองหาวิธีการการเปลี่ยนแปลงให้ญี่ปุ่นดูแลทางการแพทย์

photo
pagetop