คำแนะนำ

ทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หรือ?
เทคโนโลยีสามารถนำความสุขใหม่ ๆ ให้กับโลกได้หรือ?

ที่ฟูจิฟิล์ม, เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายหรือรวดเร็ว เราหวังที่จะสร้างมันให้เกิดขึ้นบนเทคโนโลยีของเรา, ในช่วงเวลาหนึ่ง, เป้าหมายเพื่อประสบผลสำเร็จ และก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคม

เราได้ศึกษาข้อมูลค้นคว้ามากยิ่งขึ้น, และประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายภาพของเราให้เข้าถึงชีวิตผู้คนในรูปแบบใหม่

เทคโนโลยีเฉพาะของเรา เกิดจากความต้องการที่อยากจะช่วยชีวิตมนุษย์

บางครั้ง บางสิ่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
ฟูจิฟิล์ม

pagetop